สมัครงาน - heading

ร่วมงานกับเรา พัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

บริษัท อิงธิรา จำกัด เปิดรับ สมัครงาน สำหรับพนักงานในตำแหน่งต่างๆเพื่อรองรับการขยายตลาดในประเทศไทยและต่างประเทศ เนื่องจากทางบริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม้ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งทางบริษัทได้เน้นหลักถึงความมั่นคงในอาชีพ โอกาสในการพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ รวมถึงคุณภาพชีวิตที่เป็นสิ่งสำคัญ และการทำงานที่มีความเข้าใจกันของพนักงานทุกคน

การทำงานของบริษัทที่ผสมผสานแนวคิดการทำงานแบบสมัยใหม่ เน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานใหม่สู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อีกทั้งมอบโอกาสที่ดีมากมายให้แก่พนักงานทุกคนที่มีความสามารถให้ได้พัฒนาศักยภาพตนเองให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งขึ้น เช่น การวิเคราะห์ความถนัด-ความสามารถที่แท้จริงของพนักงาน การพิจารณาค่าตอบแทนตามความสามารถเป็นระยะ การอบรมดูงานต่างประเทศ และอื่นๆ

ผู้ที่สนใจ สมัครงาน ร่วมงานกับเรา สามารถส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัว-การศึกษา ประวัติการทำงาน และอื่นๆ มาได้ที่ panat@engthiralaundry.com หรือติดต่อที่เบอร์โทร 08-9539-5395

Job Career # 1   :   ช่างเทคนิค

เงินเดือน :   ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวน :   3 อัตรา

สถานที่ทำงาน :   สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 20-40 ปี
 • มีวุฒิการศึกษา ปวช – ปริญญาตรี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และเข้าใจการทำงานร่วมกัน
 • มีใบขับขี่รถยนต์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้ AutoCad ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย (พิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดของงาน :

ระยะเวลาทดลองงาน :

 • 4 เดือน หรือน้อยกว่า (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

สิ่งที่ได้รับในขณะทดลองงาน :

 • เบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานต่างจังหวัดและพักค้างคืน)
 • เงินพิเศษ สำหรับงานติดตั้ง สายพานผ้าสักหลาด

สิ่งที่ได้รับ (เพิ่มเติม) หลังสิ้นสุดการทดลองงาน :

 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดพนักงาน
 • โบนัสประจำปี

โอกาสความก้าวหน้าที่จะได้รับ :

 • พิจารณาตำแหน่งที่สูงขึ้นตามความสามารถ (ไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการทำงาน)
 • การอบรมดูงานที่โรงงานต่างๆในต่างประเทศ
 • และอื่นๆ

Job Career # 2   :   ผู้ช่วยช่างเทคนิค

เงินเดือน :   12,000 บาท ขึ้นไป

จำนวน :   ไม่จำกัด

สถานที่ทำงาน :   สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

 • ชาย / หญิง
 • นักศึกษาฝึกงาน
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และเข้าใจการทำงานร่วมกัน
 • สามารถใช้ AutoCad ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดของงาน :

สิ่งที่ได้รับในขณะทำงาน :

 • เบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานต่างจังหวัดและพักค้างคืน)
 • เงินพิเศษ สำหรับงานติดตั้ง สายพานผ้าสักหลาด

โอกาสความก้าวหน้าที่จะได้รับ :

 • พิจารณารับเข้าทำงานทันทีหลังสิ้นสุดการศึกษา
 • พิจารณาเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
 • พิจารณาตำแหน่งที่สูงขึ้นตามความสามารถ (ไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการทำงาน)
 • การอบรมดูงานที่โรงงานต่างๆในต่างประเทศ
 • และอื่นๆ

Job Career # 3   :   พนักงานฝ่ายขาย

เงินเดือน :    ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวน :   3 อัตรา

สถานที่ทำงาน :   สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 20-50 ปี
 • มีวุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และเข้าใจการทำงานร่วมกัน
 • มีความรักและเข้าใจในงานขาย
 • มีรถยนต์หรือจักรยานยนต์-มอเตอร์ไซค์ส่วนตัว
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมหรือเครื่องจักรกล (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดของงาน :

ระยะเวลาทดลองงาน :

 • 4 เดือน หรือน้อยกว่า (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

สิ่งที่ได้รับในขณะทดลองงาน :

 • ค่าคอมมิชชั่นสูง
 • เงินพิเศษ

สิ่งที่ได้รับ (เพิ่มเติม) หลังสิ้นสุดการทดลองงาน :

 • ชุดพนักงาน
 • โบนัสประจำปี

โอกาสความก้าวหน้าที่จะได้รับ :

 • พิจารณาตำแหน่งที่สูงขึ้นตามความสามารถ (ไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการทำงาน)
 • การอบรมดูงานที่โรงงานต่างๆในต่างประเทศ
 • และอื่นๆ

Job Career # 4   :   พนักงานฝ่ายขายต่างประเทศ

เงินเดือน :    ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวน :   1 อัตรา

สถานที่ทำงาน :   สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

 • ชาย / หญิง
 • อายุ 20-40 ปี
 • มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น
 • มีความเข้าใจในงานขายต่างประเทศเป็นอย่างดี
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความรักและเข้าใจในงานขาย
 • มีรถยนต์หรือจักรยานยนต์-มอเตอร์ไซค์ส่วนตัว
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดในต่างประเทศ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมหรือเครื่องจักรกล (พิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดของงาน :

ระยะเวลาทดลองงาน :

 • 4 เดือน หรือน้อยกว่า (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

สิ่งที่ได้รับในขณะทดลองงาน :

 • ค่าคอมมิชชั่นสูง
 • เงินพิเศษ

สิ่งที่ได้รับ (เพิ่มเติม) หลังสิ้นสุดการทดลองงาน :

 • ชุดพนักงาน
 • โบนัสประจำปี

โอกาสความก้าวหน้าที่จะได้รับ :

 • พิจารณาตำแหน่งที่สูงขึ้นตามความสามารถ (ไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการทำงาน)
 • การอบรมดูงานที่โรงงานต่างๆในต่างประเทศ
 • และอื่นๆ

Job Career # 5   :   พนักงานประจำออฟฟิศ

เงินเดือน :   ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวน :   2 อัตรา

สถานที่ทำงาน :   สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

 • หญิง
 • อายุ 25-40 ปี
 • มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft Word และ Microsoft Excel พื้นฐานได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีใบขับขี่รถยนต์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย (พิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดของงาน :

 • รับผิดชอบทำใบเสนอราคา และงานเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาทดลองงาน :

 • 4 เดือน หรือน้อยกว่า (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

สิ่งที่ได้รับหลังสิ้นสุดการทดลองงาน :

 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี

โอกาสความก้าวหน้าที่จะได้รับ :

 • พิจารณาตำแหน่งที่สูงขึ้นตามความสามารถ (ไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการทำงาน)
 • และอื่นๆ

Job Career # 6   :   พนักงานขนของ-ส่งของ

เงินเดือน :   10,000 บาท ขึ้นไป

จำนวน :   2 อัตรา

สถานที่ทำงาน :   สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

 • ชาย
 • อายุ 20-50 ปี
 • มีวุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีใบขับขี่จักรยานยนต์-มอเตอร์ไซค์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีใบขับขี่รถยนต์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดในบางครั้งได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดของงาน :

 • ขนของและส่งของตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาทดลองงาน :

 • 4 เดือน หรือน้อยกว่า (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)

สิ่งที่ได้รับหลังสิ้นสุดการทดลองงาน :

 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี

โอกาสความก้าวหน้าที่จะได้รับ :

 • พิจารณาตำแหน่งที่สูงขึ้นตามความสามารถ (ไม่ขึ้นกับระยะเวลาในการทำงาน)
 • และอื่นๆ
© 2023: บริษัท อิงธิรา จำกัด, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress