ติดต่อฝ่ายขายเครื่องซัก-อบ-รีด-พับผ้าอุตสาหกรรม
08-9539-5395

ระบบตรวจสอบการทำงาน DOMUSCONNECT

ระบบตรวจสอบการทำงาน DOMUSCONNECT
ระบบตรวจสอบการทำงาน DOMUSCONNECT - heading 1

ระบบตรวจสอบการทำงาน DOMUSCONNECT ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อความรวดเร็วในงานเซอร์วิส !

การบริการ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องรีดผ้า เครื่องพับผ้า

ระบบตรวจสอบการทำงาน หรือ ระบบบริหารจัดการหลังบ้าน DOMUSCONNECT ที่ใช้ระบบ IoT (Internet of Things) ในการเชื่อมต่อ การโอนถ่ายข้อมูลต่างๆ ตรวจสอบระบบเชิงลึก และสามารถควบคุมการทำงานของ เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม และ เครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งรองรับการใช้งานกับจอควบคุมการทำงานแบบ TOUCH II Microprocessor Controller ในเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม DLS-DMS-DHS  เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม DTT-DTT2 และเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม CM

โดย DOMUSCONNECT นั้นถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เหนือชั้นกว่าระบบหลังบ้านที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งระบบตรวจสอบการทำงาน DOMUSCONNECT นั้นเป็นระบบการจัดการที่มีประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าผู้ใช้เครื่อง (Users) และทีมงานฝ่ายเทคนิค (Technical Service)

ทีมงานฝ่ายเทคนิค (Technical Service) สามารถตรวจเช็คปัญหาและแก้ไขปัญหาด้านระบบอิเล็คทรอนิกส์ของเครื่อง ด้วยการควบคุม Remote ผ่านทาง IoT ได้ในทันที ซึ่งช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการ (Owners) นั้นเสียผลประโยชน์น้อยที่สุดจากระยะเวลาที่เครื่องไม่สามารถใช้งานได้

ระบบบริหารจัดการหลังบ้าน DOMUSCONNECT สำหรับทีมงานฝ่ายเทคนิค
จอคอนโทรลเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม DOMUS TOUCH II - OPL

จอควบคุมการทำงาน TOUCH II (Washer Extractor TOUCH Controller)

จอควบคุมขนาด 4.3″ และ 7″ Microprocessor Touch Screen ที่มีสีสันชัดเจน ใช้งานง่าย และแข็งแรงทนทาน จอควบคุมการทำงานสามารถแสดงผลรายละเอียดต่างๆได้เป็นอย่างดี พร้อมข้อมูลต่างๆที่สำคัญต่อผู้ใช้งาน เช่น การปรับตั้งระดับน้ำ อุณหภูมิน้ำ ความเร็วในการซัก ความเร็วในการสลัดผ้ารอบต่างๆ แสดงผลระยะเวลาในการทำงาน รวมถึงข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถแสดงค่าความผิดปกติของเครื่องที่เกิดขึ้น และเก็บบันทึกไว้เป็นข้อมูลในตัวเครื่อง เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา รวมถึงการอัพเดท software ต่างๆ และสามารถเซฟไฟล์รายงานจากตัวเครื่องได้ทันทีโดยใช้ USB Flash Drive ได้อีกด้วย นอกจากนี้จอควบคุมการทำงาน TOUCH II สามารถเชื่อมต่อ DOMUSCONNECT เพื่อควบคุมการทำงานและตรวจสอบข้อมูลต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

สำหรับเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม DLS-DMS-DHS-ASM-DHB-ASA และ เครื่องซักผ้ากึ่งอุตสาหกรรม HPW

จอคอนโทรลเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม DOMUS TOUCH II - OPL

จอควบคุมการทำงาน TOUCH II (Tumble Dryer TOUCH Controller)

จอควบคุมขนาด 4.3″ และ 7″ Microprocessor Touch Screen ที่มีสีสันชัดเจน ใช้งานง่าย และแข็งแรงทนทาน จอควบคุมการทำงานสามารถแสดงผลรายละเอียดต่างๆได้เป็นอย่างดี พร้อมข้อมูลต่างๆที่สำคัญต่อผู้ใช้งาน เช่น การปรับตั้งเวลา อุณหภูมิความร้อน ความเร็วของตะกร้า ความชื้นสัมพัทธ์ แสดงผลระยะเวลาในการทำงาน รวมถึงข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถแสดงค่าความผิดปกติของเครื่องที่เกิดขึ้น และเก็บบันทึกไว้เป็นข้อมูลในตัวเครื่อง เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา รวมถึงการอัพเดท software ต่างๆ และสามารถเซฟไฟล์รายงานจากตัวเครื่องได้ทันทีโดยใช้ USB Flash Drive ได้อีกด้วย นอกจากนี้จอควบคุมการทำงาน TOUCH II สามารถเชื่อมต่อ DOMUSCONNECT เพื่อควบคุมการทำงานและตรวจสอบข้อมูลต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

สำหรับเครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม DTT-DTT2 และ เครื่องอบผ้ากึ่งอุตสาหกรรม HPD

จอคอนโทรลเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม DOMUS TOUCH II

จอควบคุมการทำงาน TOUCH II (Flatwork Ironer TOUCH Controller)

จอควบคุมขนาด 7″ Microprocessor Touch Screen ที่มีสีสันชัดเจน ใช้งานง่าย และแข็งแรงทนทาน จอควบคุมการทำงานสามารถแสดงผลรายละเอียดต่างๆได้เป็นอย่างดี พร้อมข้อมูลต่างๆที่สำคัญต่อผู้ใช้งาน เช่น ความเร็วในการรีด อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ แสดงผลระยะเวลาในการทำงาน รวมถึงข้อมูลต่างๆอย่างละเอียดอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถแสดงค่าความผิดปกติของเครื่องที่เกิดขึ้น และเก็บบันทึกไว้เป็นข้อมูลในตัวเครื่อง เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา รวมถึงการอัพเดท software ต่างๆ และสามารถเซฟไฟล์รายงานจากตัวเครื่องได้ทันทีโดยใช้ USB Flash Drive ได้อีกด้วย นอกจากนี้จอควบคุมการทำงาน TOUCH II สามารถเชื่อมต่อ DOMUSCONNECT เพื่อควบคุมการทำงานและตรวจสอบข้อมูลต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

สำหรับเครื่องรีดผ้าอุตสาหกรรม CM Ø500 และ Ø650

© 2023: บริษัท อิงธิรา จำกัด, All Rights Reserved | Innovation Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress